ZBIORNIKI PPOŻ

Przegląd zbiorników przeciwpożarowych
ZBIORNIKI PPOŻ · 04. June 2023
Jeden z kluczowych elementów bezpieczeństwa przeciwpożarowego to zbiornik przeciwpożarowy. Właściwie zaprojektowany i utrzymany zbiornik jest niezbędny dla skutecznego działania systemu przeciwpożarowego. Regularne przeglądy są ważne, aby zapewnić, że zbiornik działa zgodnie z oczekiwaniami w momencie, gdy jest potrzebny. W tym artykule przedstawimy, dlaczego taki przegląd jest ważny i na co zwracać uwagę podczas jego przeprowadzania.

Korozja rurociągów w zbiorniku ppoż.
ZBIORNIKI PPOŻ · 27. March 2023
Korozja rurociągu w zbiorniku przeciwpożarowym jest poważnym problemem mogącym powodować znaczne koszty. Korozja może osłabić rury, co prowadzi do wycieków i dalszych uszkodzeń. Aby zapobiec korozji, ważne jest, aby używać rur wykonanych z odpowiednich materiałów.

Przegląd zbiornika ppoż przy użyciu drona
ZBIORNIKI PPOŻ · 20. September 2021
Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami jednego z naszych dronów podwodnych ROV podczas inspekcji wewnętrznej zbiornika ppoż.

Przegląd zbiornika ppoż. - przepisy i normy
ZBIORNIKI PPOŻ · 15. February 2021
Przedstawiamy przepisy dotyczące przeglądu zbiorników przeciwpożarowych zawarte w obowiązujących normach i wytycznych PN-EN, NFPA, FM Global, VDS.

Okresowy przegląd zbiornika ppoż. – dlaczego jest taki ważny.
ZBIORNIKI PPOŻ · 04. February 2021
W niniejszym artykule chcielibyśmy przedstawić kilka przykładów do czego mogą doprowadzić zaniechania w zakresie kontroli zbiorników przeciwpożarowych. Regularny przegląd zbiornika ppoż. to nie tylko konieczność wynikająca z obowiązujących przepisów i norm, lecz co ważniejsze zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego chronionego obiektu.

Przegląd zbiornika ppoż bez spuszczania wody?
ZBIORNIKI PPOŻ · 01. October 2020
Przegląd zbiornika ppoż bez spuszczania wody? To jak najbardziej możliwe i to zgodnie z przepisami!

Serwis zbiornika ppoż.
ZBIORNIKI PPOŻ · 01. May 2020
Okresowe przeglądy zbiorników ppoż. to podstawowa zapewnienia sprawności instalacji gaśniczych oraz zapewnienie wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru. Jedną z naszych specjalności jest profesjonalna obsługa w zakresie przeglądu i konserwacji zbiorników ppoż.