SUG Samoczynne Urządzenia Gaśnicze

samoczynne urządzenia gaśnicze warszawa hurtownia gaśnic

Samoczynne Urządzenie Gaśnicze - SUG - z proszkiem ABC* przeznaczone jest do gaszenia pożarów w zarodku, zalecane  do zabezpieczania budynków i innych nieruchomości, a w szczególności tych w których nie ma stałego nadzoru osób, ochrony lub obsługi.

SUG bardzo dobrze gasi ciała stałe, ciecze palne i gazy (np. drewno, tworzywa sztuczne, pył węglowy, farby, oleje, rozdzielnie elektryczne). Istotą SUG-u jest automatyczny zawór ampułkowy, który w odpowiednio wysokiej temperaturze otoczenia, pękając uwalnia środek gaśniczy zebrany w stalowym, pomalowanym na czerwono zbiorniku.

 
SUG jest urządzeniem bardzo prostym w obsłudze i niezawodnym w działaniu.
 
Konstrukcja stalowego zbiornika z wieszakiem na wyposażeniu ułatwia prawidłowe mocowanie na suficie.
 
*A - ciała stałe, palne, żarzące się
 B - substancje ciekła, palne, tworzące płomienie
 C - gazy palne
 
Dostępne wielkości : 2kg, 6kg, 10kg, 12kg proszku gaśniczego ABC
 
Temperatura uruchamiania 68 °C (57°C,79°C ,93°C ,141°C)
 
Instalacja na wysokości np. 3 m obejmuje obszar działania ( okrąg o średnicy):
 
- dla SUG    2kg -  ok. 2 m,
- dla SUG   6 kg -  ok. 9 m,
- dla SUG 10 kg -  ok. 12 m,
- dla SUG 12 kg -  ok. 14 m,
 
Najskuteczniejszy rezultat zostanie osiągnięty kiedy Samoczynne Urządzenie Gaśnicze SUG umieszczone jest od 1,5 do 3 m od źródła ognia.

CENY NA ZAPYTANIE