Outsourcing ppoż.

W ramach outsourcingu ppoż. oferujemy kompleksową obsługę obiektu lub firmy w zakresie niezbędnej dokumentacji oraz przeglądów sprzętu i instalacji. W ramach zawartej umowy zapewniamy m.in.:

  • przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego,
  • przegląd stałych urządzeń gaśniczych,
  • przegląd systemów ppoż.,
  • szkolenia pracowników w zakresie przepisów ppoż. oraz praktycznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
  • opracowanie i aktualizację dokumentacji ppoż.,
  • nadzór prac niebezpiecznych pożarowo,