ZABEZPIECZENIE PPOŻ.

Świadczymy usługi w zakresie zabezpieczenia ppoż. przez STRAŻAKÓW:

  • budynków,
  • imprez masowych,
  • eventów,
  • prac niebezpiecznych pożarowo,
  • robót instalacyjnych wymagających nadzoru ppoż.,
  • innych prac i wydarzeń wymagających zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Zapewniamy nadzór 24/h.

Zapewniamy własny podręczny sprzęt gaśniczy!


W ramach zabezpieczenia przeciwpożarowego oferujemy również kompleksową obsługę obiektów polegającą na stałym nadzorze w zakresie sprawności sprzętu gaśniczego oraz systemów i instalacji przeciwpożarowych.