Serwis sprzętu, instalacji i systemów ppoż

oferta serwisu ppoż
kontakt z fire-technic

Napisz do nas

telefon do fire-technic

Zadzwoń do nas: 

Tel.: 739 286 686

jak dojechać do serwisu ppoż

ul. Okaryny 11

02-787 Warszawa

godziny pracy fire-technic

Godziny pracy serwisu:

Pon. - Czwartek   

09:00 - 16:00

Piątek

09:00 - 14:00


Oferujemy szeroki zakres usług w zakresie prawidłowego funkcjonowania sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych, oraz przygotowaniu wymaganej dokumentacji wynikającej z przepisów przeciwpożarowych.  

Specjalizujemy się w przeciwpożarowych instalacjach wodnych - hydrantowych i tryskaczowych, serwisie zbiorników przeciwpożarowych, systemów sygnalizacji pożaru oraz gaśnic.

Opracowujemy dokumentację przeciwpożarową, taką jak: Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego, Oceny Zagrożenia Wybuchem i inne opinie, ekspertyzy i uzgodnienia Rzeczoznawcy d/s zabezpieczeń pożarowych.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, regularnym szkoleniom oraz nowoczesnemu zapleczu technicznemu świadczymy usługi na najwyższym poziome co potwierdzają Certyfikaty Jakości Usług wydane przez CNBOP.

usługi przeciwpożarowe fire-technic

Stawiamy na technologię w serwisie ppoż.

Jako jeden z pierwszych serwisów ppoż. wprowadziliśmy usługę inspekcji wnętrza zbiorników przeciwpożarowych przy użyciu drona podwodnego co nie wymaga spuszczania wody i wyłączenia zbiornika z użytkowania.

Jesteśmy jedyną firmą w Polsce oferującą czyszczenie zbiorników ppoż. bez konieczności spuszczania wody przy wykorzystaniu specjalistycznego robota podwodnego, zapewniając klientom nieprzerwane zabezpieczenie pożarowe obiektu, minimalizację kosztów oraz ryzyko wystąpienia  awarii.

Chroń swoją własność dzięki najwyższej klasy serwisowi sprzętu przeciwpożarowego FIRE-TECHNIC. 

Współpracując z nami współpracujesz z profesjonalistami.

Świadczymy kompleksową obsługę m.in. w zakresie:

1. serwisu pompowni ppoż. i instalacji tryskaczowych:

  • przeglądy okresowe, remonty pomp pożarowych i automatyki, modernizacje instalacji,

2. serwisu zbiorników przeciwpożarowych:

  • przeglądy, czyszczenie. naprawy, wymiana membran PCV i EPDM

3. serwisu zewnętrznych i wewnętrznych sieci hydrantowych:

  • przeglądy z badaniem wydajności, wymianę hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych, modernizację przyłączy wodociągowych, 

4. serwisu gaśnic:

  • posiadamy własny autoryzowany warsztat regeneracji gaśnic, przeglądy okresowe w siedzibie klienta, dostawa nowego sprzętu, utylizacja gaśnic,

5. serwisu systemów sygnalizacji pożaru:

  • przeglądy okresowe, bieżąca konserwacja, usuwanie usterek i błędów, 

6. serwisu systemów oddymiania oraz detekcji gazów toksycznych i wybuchowych.

Od wielu lat świadczymy nie tylko standardowe usługi przeciwpożarowe, ale również oferujemy szeroki zakres specjalistycznych prac, które wspierają rozwój i bezpieczeństwo przemysłu, m.in. w zakresie :

  • Stacji uzdatniania wody - realizujemy kompleksowe projekty budowy stacji uzdatniania wody, które gwarantują czystość i bezpieczeństwo wody dla gospodarstw domowych, przemysłu oraz jednostek samorządowych.
  • Przepompowni Wód Deszczowych i Ścieków.
  • Spawania orbitalnego przy wykorzystaniu najnowszych technologii zapewniających wysoką jakość i trwałość wykonanych połączeń.
  • Konstrukcji stalowych  i innych elementów w szczególności przy wykorzystaniu stali nierdzewnej.
  • Automatyki przemysłowej - od prefabrykacji rozdzielnic elektrycznych i automatyki, programowaniu sterowników PLC i SCADA, po pomiary elektryczne do 1 kV.

Skontaktuj się z nami.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie i pomożemy dobrać takie rozwiązanie, które będzie dla Ciebie najlepsze!


Z czego wynika konieczność wykonywania przeglądu urządzeń przeciwpożarowych

Konieczność wykonywania przeglądów sprzętu przeciwpożarowego wynika z obowiązującego przepisów prawa Polskiego. Najważniejszym jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2023.0.822 t.j) wydanego na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353).

 

Zgodnie z tą regulacją, właściciele obiektów i budynków są zobowiązani do regularnych przeglądów i serwisu sprzętu przeciwpożarowego, w tym urządzeń gaśniczych, hydrantów oraz dróg ewakuacyjnych i w terminach w nim określonych, t.j. nie rzadziej niż raz na rok, z uwzględnieniem okresów zawartych w instrukcji obsługi lub dokumentacji techniczno-ruchowej sprzętu określonych przez producenta.

Co zaliczamy do urządzeń przeciwpożarowych

Zgodnie z definicją zawartą w w/w Rozporządzeniu MSWIA urządzenia przeciwpożarowe to urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych

Jakie akty prawne odpowiadają za ochronę ppoż. w Polsce

Ochrona przeciwpożarowa do szeregu przepisów i aktów prawnych. Poniżej znajdują się przykłady aktów prawnych odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową w Polsce:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochrona przeciwpożarowa  :

Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej, zastosowania, jednostki terytorialnej, właścicieli, a także inne zastosowanie z zastosowaniem.

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych:

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenowych.

3Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej dużych budynków:

Uwagi dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków dużych.

4 Ustawa z dnia 24 maja 2018 r. o zarządzanie kryzysowym:

Regulacje dotyczące stosowania z zarządzaniem kryzysowym, w tym także z użyciem środków gaśniczych z pożarami i innymi zagrożeniami.

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 maja 2018 r. w zastosowaniu przeciwpożarowych końcowych konstrukcyjnych pod kątem ochrony przeciwpożarowej:

Wydarzenie dotyczące środków przeciwpożarowych oraz próba pod kątem ochrony przeciwpożarowej.

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie oznakowania przeciwpożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:

Zasady oznakowania przeciwpożarowego, które mają miejsce i ewakuację w przypadku.

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2017 r. w przypadku warunków technicznych, które mogą podlegać przestrzeganiu zasad higieny:

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące budynków szkolnych, w tym rozszerzonych, w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2016 r . w sprawie skarg dotyczących bezpieczeństwa i niepublicznych instytucji i zarzutów:

Regulacje dotyczące bezpieczeństwa w szkołach, w tych przedszkolach, zawierają zasady ochrony przeciwpożarowej.

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w przypadku warunków technicznych, które mogą wystąpić w przypadku ich wystąpienia (Dz.U. 2021 poz. 303, z późn. zm.):

Specjalne warunki techniczne, które określają zastosowanie w ich lokalizacji. Zawiera informacje dotyczące wymagań, m.in. takie jak bezpieczeństwo pożarowe.

logo fire-technic