GAŚNICE GLORIA W OFERCIE FIRE-TECHNIC

GAŚNICE GLORIA

Z przyjemnością informujemy, iż rozszerzyliśmy naszą ofertę gaśnic o gaśnice renomowanej firmy GLORIA.

W naszym sklepie dostępna jest gaśnica 6 kg o najwyższej możliwej skuteczności gaśniczej.


gaśnica gloria najlepsza

GAŚNICA PROSZKOWA 1 kg P1 GAM 

 

Najlepsza na rynku gaśnica do auta, fabryczne wyposażenie MERCEDES, VW. 

Okresowy przegląd co 3 lata !

Okres użytkowania 20 lat !

Wieszak w komplecie!

Wygodny uchwyt!

0 Comments

Konserwacja zbiorników przeciwpożarowych

Czyszczenie zbiorników ppoż. Wymiana membran EPDM i PVC

Szanowni Państwo,

jedną z naszych specjalności jest kompleksowa obsługa w zakresie konserwacji zbiorników ppoż. wraz z przeglądami pompowni.

 

 

 

 

 


serwis pompowni ppoż.
Pompownia ppoż.

Posiadamy doświadczoną kadrę i konkurencyjne ceny. 

Oferujemy:

 • przeglądy zbiorników i pompowni
 • czyszczenie zbiorników ppoż.
 • kompleksową modernizację zbiorników (wymiana rurociągów, membrany, zaworów, itp.)
 • serwis pompowni (w tym regeneracja pomp) wraz z automatyką

 

 

0 Comments

Prefabrykacja rurociągów instalacji przeciwpożarowej

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż w 2015 roku nasza firma rozszerzyła ofertę o prefabrykację rurociągów instalacji przeciwpożarowych takich jak: instalacje tryskaczowe, zraszaczowe i hydrantowe w warunkach warsztatowych. Oferujemy kompleksowy zakres usługi od przygotowania elementów do transportu na miejsce montażu.

Wszystkie prefabrykowanie elementy posiadają zabezpieczenie antykorozyjne.

Zapewniamy atrakcyjne ceny.

Zapraszamy do współpracy.

prefabrykacja instalacji tryskaczowej, hydrantowej

Wymagania ppoż. przy sprzedaży fajerwerków

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowisko sprzedaży materiałów pirotechnicznych, w tym fajerwerków należy wyposażyć w odpowiedni sprzęt gaśniczy, na który składa się:

 1. 2 szt. gaśnic płynowych (pianowych) o nominalnej pojemności środka gaśniczego 6 L.
 2. koc gaśniczy.

W celu spełnienia w/w przepisów proponujemy:

 • gaśnicę płynową GW-6x ABF 
 • koc gaśniczy ECST200-150
gaśnica pianowa GW-6x ABF do fajerwerków
koc gaśniczy szklany
0 Comments

Skład apteczki

Wyposażenie apteczki - PL 008 - DIN 13164 PLUS - szczegółowe informacje

Skład apteczki:

 • 3 kpl. Kompres 10 x 10 cm (2 szt.) sterylny
 • 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm
 • 3 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm
 • 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8szt.)
 • 1 szt. Plaster 5m x 2,5 cm
 • 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny
 • 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny
 • 2 szt. Chusta opatrunkowa 40 x 60 sterylna
 • 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80 sterylna
 • 2 szt. Chusta trójkątna
 • 1 szt. Koc ratunkowy
 • 1 szt. Nożyczki 14,5 cm
 • 4 szt. Rękawice winylowe
 • 2 szt. Chusteczka alkoholowa
 • 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania
 • 1 szt. Instukcja udzielania pierwszej pomocy
Skład apteczki DIN 13164 PLUS
Skład apteczki DIN 13164 PLUS

Wyposażenie apteczki - PL 010 - DIN 13157 PLUS - szczegółowe informacje

Skład apteczki:

 • 1 szt. Kompres zimny
 • 2 szt. Kompres na oko
 • 3 szt. Kompres 10x10 a2
 • 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm
 • 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm
 • 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8szt.)
 • 1 kpl. Plaster (14szt.)
 • 1 szt. Plaster 5m x 2,5 cm
 • 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny
 • 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny
 • 1 szt. Opatrunek indywidualny K sterylny
 • 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80
 • 2 szt. Chusta trójkątna
 • 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.)
 • 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm
 • 1 szt. Nożyczki 19 cm
 • 4 szt. Rękawice winylowe
 • 6 szt. Chusteczka dezynfekująca
 • 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania
 • 1 szt. Instukcja udzielania pierwszej pomocy
  wraz z wykazem telefonów alarmowych
Skład apteczki DIN 13157 PLUS
Skład apteczki DIN 13157 PLUS

Wyposażenie apteczki - PL 020 - B-INTERCARS - szczegółowe informacje

Skład apteczki:

 • 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm
 • 1 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm
 • 1 szt. Plaster 10 x 6 cm
 • 1 szt. Plaster mały 19 x 72 mm
 • 1 szt. Plaster 5 m x 2,5 cm
 • 1 szt. Chusta trójkątna
 • 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm
 • 1 szt. Agrafka
 • 2 szt. Rękawice winylowe
 • 1 szt. Instukcja udzielania pierwszej pomocy
Read More 0 Comments

Oznaczenia na gaśnicach

Poniżej przedstawiamy skrót opisowy stosowany przez wytwórców krajowych do oznaczania w folderach reklamowych i na etykietach gaśnic:

GP - gaśnica proszkowa

GW - gaśnica pianowa

GWG - gaśnica gastronomiczna

GS - gaśnica śniegowa

GWM - gaśnica wodna mgłowa

AP - gaśnica przewoźna proszkowa (agregat gaśniczy)

AS - gaśnica przewoźna śniegowa (agregat gaśniczy)

cyfra np. 4 - oznacza ilość (kg lub dm3) środka gaśniczego

znak "x" - oznacza, że zbiornik (gaśnica) jest pod stałym ciśnieniem, tj. gaz      zasilający znajduje się w tym samym zbiorniku co środek gaśniczy

znak "z" - oznacza, że środek i czynnik zasilający umiejscowione są w osobnych zbiornikach

Litery (piktogramy) A B C D F - oznaczenia literowe środków gaśniczych:

A -  gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów ciał stałych, które paląc się nie tylko powodują płomień ale także ulegają rozżarzeniu np. drewna, papieru, gumy,

B - gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu np. benzyny, polietylenu, smoły,

C - gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów gazów palnych np. metanu, acetylenu, propanu,

D - gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów metali palnych np. magnezu, sodu, uranu,

F - gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów łatwopalnych środków gotujących (oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce)

 

Ponadto w przypadku gaśnic można spotkać oznaczenie ABC/E gdzie litera E oznacza, iż gaśnica przystosowana jest do gaszenia urządzeń pod napięciem powyżej 1 kV, zazwyczaj jest to 123 lub 245 kV. Obecnie wszystkie sprzedawane przez nas gaśnice produkcji GAZ-TECH posiadają dopuszczenie do gaszenia urządzeń pod napięciem do 245 kV.

Wybierając gaśnicę należy pamiętać, iż spośród wszystkich różnic konstrukcyjnych gaśnic najważniejsze jest umiejscowienie czynnika napędowego, co wpływa na ich obsługę: gaśnice pod stałym ciśnieniem (X) możemy używać natychmiast, a o zmiennym ciśnieniu (Z), czyli z nabojem gazowym, po naciśnięciu dźwigni lub zbijaka musimy odczekać kilka sekund. Należy również pamiętać o tym, że zastosowanie do określonej grupy pożaru (będącego w zarodku) niewłaściwej pod względem środka gaśniczego i wielkości gaśnicy może nie przynieść oczekiwanego efektu.

 

Macie Państwo wątpliwości jaką wybrać gaśnicę skontaktujcie się z nami lub odwiedźcie naszą hurtownię przy ul. Okaryny 11 w Warszawie. Wybierzemy odpowiednią gaśnicę i zaproponujemy najlepszą cenę.

0 Comments

Legalizacja gaśnic samochodowych

Czy trzeba legalizować gaśnicę w samochodzie?

Problem przeglądu czy też legalizacji gaśnic samochodowych pojawia się na wielu forach internetowych. Często pojawiają się tam sprzeczne ze sobą informacje, w związku z powyższym na inaugurację przedmiotowego bloga postanowiłem zająć się tą kwestią i przedstawić jednoznaczną odpowiedź czy legalizacja gaśnicy w samochodzie jest konieczna czy nie.

Mając na powyższe na uwadze zwróciłem się do Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KG Policji z pytaniem czy w świetle obowiązujących  przepisów podczas kontroli drogowej brak ważnego przeglądu gaśnicy w samochodzie może być podstawą do nałożenia na kierującego pojazdem mandatu karnego.

Temat chyba dobrze znany bo odpowiedź znajduje się na stronach policji. Poniżej zamieszczam oficjalne stanowisko policji, która jednoznacznie wyjaśnia przedmiotowy problem.

Zgodnie z par. 11 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. nr 32, poz. 262 ze zm.) gaśnica jest elementem wyposażenia obowiązkowego pojazdu samochodowego (z wyjątkiem motocykla), którą należy umieścić w miejscu łatwo dostępnym, w razie potrzeby jej użycia.

 

Natomiast art. 66 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. nr 108, poz. 908 ze zm.), zwanej w dalszej części ustawą, wskazuje, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. Ponadto urządzenia i wyposażenie pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu i ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być utrzymane w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie.

 

Wprawdzie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719) w par. 3 ust. 2 i 3 zawiera zapis, że: „par. 3 ust. 2 Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. 3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku”, jednakże w ocenie BRD KGP nie należy stosować tegoż aktu do pojazdów, ponieważ rozporządzenie określa sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. nr 155, poz. 1232), w załączniku nr 1 określa wykaz czynności kontrolnych oraz metody i kryteria oceny stanu technicznego pojazdu podczas przeprowadzania badania technicznego. Przedmiotem badania są także elementy wyposażenia pojazdu, czyli np. gaśnica.

 

Zgodnie z zapisem (l. p. 2.1., trzecia kolumna) badanie gaśnicy odbywa się poprzez oględziny i jedynie jej brak (jeżeli jest wymagana) powoduje negatywny wynik badania. Stąd też należy przyjąć, że skoro prawodawca w kryteriach nie ujął kontroli ważności lub sprawności gaśnicy, to te elementy powinny pozostać poza zainteresowaniem diagnosty, a tym samym i organu kontroli ruchu. Zakładając, że policjant zatrzymałby dowód rejestracyjny z tego powodu, to pojazd trafi na badanie techniczne dodatkowe, podczas którego diagnosta i tak nie jest uprawniony do sprawdzania terminu ważności (przydatności) gaśnicy.

 

W kontekście art. 66 ustawy, jak również z praktycznego punktu widzenia, wątpliwości budzi także kontrola sprawności i skuteczności działania gaśnicy „na drodze”, ponieważ udzielenie odpowiedzi na to pytanie wiązałoby się z koniecznością jej użycia.

 

Analizując akty prawne, dotyczące ochrony przeciwpożarowej, należy stwierdzić, że warunki, jakim odpowiadać powinny gaśnice będące w wyposażeniu pojazdów, nie zostały określone w ogóle, podobnie jak zasady konserwacji.

 

Mając na względzie powyższe, należy stwierdzić, że przepisy dotyczące gaśnic samochodowych nie są jednoznaczne. W ocenie BRD KGP gaśnica stanowiąca wyposażenie pojazdu samochodowego innego niż motocykl (z wyłączeniem pojazdów przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych) nie podlega przepisom rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów jako sprzęt gaśniczy. Podczas kontroli drogowej policjanci powinni sprawdzać realizację obowiązku posiadania gaśnicy. Ujawniony przekroczony termin jej ważności nie powinien jednak skutkować zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego lub nałożeniem mandatu karnego. Jednakże w tym przypadku konieczne wydaje się pouczenie kierującego o potrzebie dokonania konserwacji i sprawdzenia gaśnicy – zgodnie z zaleceniem producenta.

 

asp. sztab. Jacek Giszczak

Zespół Opiniodawczo Konsultacyjny BRD KGP

źródło: policja.pl

0 Comments

Wybierając gaśnicę należy pamiętać, iż spośród wszystkich różnic konstrukcyjnych gaśnic najważniejsze jest umiejscowienie czynnika napędowego, co wpływa na ich obsługę: gaśnice pod stałym ciśnieniem (X) możemy używać natychmiast, a o zmiennym ciśnieniu (Z), czyli z nabojem gazowym, po naciśnięciu dźwigni lub zbijaka musimy odczekać kilka sekund. Należy również pamiętać o tym, że zastosowanie do określonej grupy pożaru (będącego w zarodku) niewłaściwej pod względem środka gaśniczego i wielkości gaśnicy może nie przynieść oczekiwanego efektu.

 

Macie Państwo wątpliwości jaką wybrać gaśnicę skontaktujcie się z nami. Wybierzemy odpowiednią gaśnicę i zaproponujemy najlepszą cenę.