Przegląd okresowy gaśnicy - warto o tym pamiętać

Serwis gaśnic w Warszawie

Gaśnice są ważnym narzędziem pomagającym w zapobieganiu i zmniejszaniu rozmiarów pożaru. Ich regularny przegląd i kontrola jest niezbędna z kilku powodów.

 

Po pierwsze, należy dokonać przeglądu gaśnicy, aby upewnić się, że jest ona aktualna i jest w dobrym stanie technicznym. Gaśnice mają daty ważności, które należy regularnie sprawdzać, aby upewnić się, że nie upłynął ich termin ważności. Dodatkowo należy sprawdzić, czy wszystkie części są nienaruszone, nieuszkodzone i czy nie nastąpiła korozja - jeśli występują uszkodzenia lub korozja, gaśnicę należy natychmiast wymienić.

 

Po drugie, przegląd gaśnicy gwarantuje, że spełnia ona wymagania dotyczące jej przeznaczenia. Gaśnice posiadają określone klasyfikacje w zależności od ich funkcji - na przykład gaśnice klasy A są przeznaczone do materiałów palnych, takich jak drewno, tkanina lub papier, natomiast gaśnice klasy B są przeznaczone do cieczy łatwopalnych, takich jak olej lub benzyna. Istotne jest, aby wybrać odpowiednią klasę dla danego środowiska, aby uzyskać właściwy rodzaj ochrony przeciwpożarowej.

 

Wreszcie, kontrola i przegląd gaśnicy pomaga chronić osoby znajdujące się w jej otoczeniu w sytuacji awaryjnej, zapewniając, że będzie ona działać prawidłowo, gdy będzie najbardziej potrzebna. Jeśli są jakiekolwiek oznaki uszkodzenia lub zużycia, to najlepiej wymienić urządzenie, aby działało prawidłowo, gdy będzie potrzebne w sytuacji awaryjnej.

 

Ogólnie rzecz biorąc, regularne sprawdzanie gaśnicy może pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa ludzi poprzez zapewnienie, że zapewnia ona odpowiednią ochronę przed różnymi rodzajami pożarów i była prawidłowo konserwowana przez dłuższy czas, co czyni ją jednym z najważniejszych środków bezpieczeństwa, jakie możemy podjąć.

Konsekwencje zaniechania kontroli gaśnic mogą być poważne. Jeśli w sytuacji awaryjnej gaśnica nie jest sprawna, może to prowadzić do poważnych szkód materialnych, a nawet utraty życia, jeśli pożar nie zostanie szybko opanowany. Dodatkowo, brak kontroli gaśnic może prowadzić do kosztownych grzywien od lokalnych urzędników, a firmy ubezpieczeniowe mogą odmówić pokrycia roszczeń.

logo fire-technic