Czyszczenie otwartego zbiornika ppoż.

czyszczenie zbiornika ppoż.
Czyszczenie zbiornika ppoż. przy użyciu myjki cziśnieniowej 250 bar.

Jako jedna z nielicznych firm z branży przeciwpożarowej oferujemy usługę czyszczenia otwartych zbiorników przeciwpożarowych. W odróżnieniu od zbiorników zamkniętych (stalowych lub betonowych) serwis takiego zbiornika wymaga dużo więcej nakładów pracy.  Nasz zespół doświadczonych specjalistów jest w stanie wyczyścić te zbiorniki bezpiecznie i skutecznie, zapewniając, że zbiornik jest wolny od wszelkich niebezpiecznych materiałów mogących uszkodzić pompy pożarowe. 

 

 

Otwarte zbiorniki wody do celów przeciwpożarowych wymagają czyszczenia z dużo większą częstotliwością niż zbiorniki zamknięte. Wynika to z faktu, że woda przechowywana w otwartych zbiornikach może zostać zanieczyszczona materiałem organicznym, takim jak liście, gałązki i glony, lub zanieczyszczona chemikaliami z pobliskich źródeł, takich jak odpady przemysłowe i spływy. Ponadto ryzyko stagnacji wzrasta, gdy woda jest przechowywana w jednym miejscu przez dłuższy czas.

 

Aby zapewnić, że woda w otwartych zbiornikach pozostaje zdatna do użytku, ważne jest regularne czyszczenie i płukanie systemu. Obejmuje to usuwanie szlamu z podłogi i ścian zbiornika. Ważne jest również, aby upewnić się, że wszelkie przelewy lub odpływy są drożne.

 

czyszczenie otwartego zbiornika ppoż.
Otwarty zbiornik ppoż. po czyszczeniu
logo fire-technic