Do czego prowadzi brak przeglądu zbiornika ppoż.

W dzisiejszych czasach, kiedy zarządcy i właściciele nieruchomości zmagają się z wyzwaniami finansowymi wynikającymi z ciągle rosnących kosztów utrzymania obiektów, priorytety inwestycyjne mogą ulec przesunięciu. Niestety, jednym z obszarów, który nierzadko podlega cięciom budżetowym, jest systematyczna konserwacja i przegląd instalacji przeciwpożarowych. Taka polityka oszczędnościowa, zwłaszcza w kontekście zaniedbań dotyczących instalacji tryskaczowych, jest nie tylko krótkowzroczna, ale może prowadzić do katastrofalnych skutków.

Nasze doświadczenia związane z serwisem instalacji tryskaczowych i zbiorników ppoż. często wskazują na poważne konsekwencje zaniedbań w regularnych przeglądach. Odkrycie zanieczyszczeń blokujących przepływ wody w pompie jest przestrogą, jak ważna są systematyczne przeglądy sprzętu przeciwpożarowego. Ignorowanie takich podstawowych zasad konserwacji może prowadzić do sytuacji, w której system tryskaczowy, zamiast stanowić zabezpieczenie, staje się elementem zwiększającym ryzyko w razie pożaru.

Zanieczyszczenia w pompie pożarowej
Zanieczyszczenia w pompie pożarowej

Pompa z takim "wkładem" nie miała prawa działać prawidłowo. Co istotne w instalacja tryskaczowa w przedmiotowym obiekcie wyposażona jest w 2 takie pompy lecz wspólnota nawet po takim "odkryciu" nie zdecydowała się na serwis drugiej pompy (która również nie osiągała parametrów). Czyszczenie zbiornika przeciwpożarowego z którego zasilane są pompy również nie wchodziło w grę, a to głównie za jego przyczyną, a dokładniej z uwagi na brak przeglądu i czyszczenia, doszło do uszkodzeń pomp pożarowych. Tym samym dwa główne składniki instalacji tryskaczowej na tym obiekcie pozostają niesprawne, co powoduje że cała instalacja raczej nie zadziała w przypadku wystąpienia pożaru.

Ryzyko Prawne i Materialne Niesprawnych Instalacji Przeciwpożarowych

Niesprawne urządzenia przeciwpożarowe, szczególnie w sytuacji wystąpienia pożaru, mogą generować nie tylko bezpośrednie zagrożenie dla życia i mienia. Polskie przepisy prawne jasno określają obowiązki zarządców budynków w zakresie utrzymania systemów ochrony przeciwpożarowej w sprawności. Niezastosowanie się do tych wytycznych może skutkować surowymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi wobec osób odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową obiektu budowlanego.

Apelujemy, by w obliczu ekonomicznych wyzwań nie rezygnować z niezbędnych inwestycji w bezpieczeństwo pożarowe. Regularne przeglądy i konserwacje instalacji tryskaczowych, choć mogą wydawać się kosztowne, w perspektywie długoterminowej stanowią zabezpieczenie o nieocenionej wartości. Zapewnienie sprawności systemów przeciwpożarowych to nie tylko zgodność z normami, ale przede wszystkim troska o bezpieczeństwo.

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem w branży ochrony przeciwpożarowej, oferujemy kompleksowe usługi przeglądu i konserwacji instalacji tryskaczowych, zgodne z najwyższymi standardami. Zdajemy sobie sprawę z powagi ryzyka i odpowiedzialności, jaką niesie zaniedbanie tych systemów. Dlatego zachęcamy do skorzystania z naszej oferty przeglądów, które nie tylko zapewnią zgodność z obowiązującymi normami, ale przede wszystkim zagwarantują spokój ducha i bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom.

logo fire-technic