Do czego prowadzi brak przeglądu zbiornika ppoż.

W okresie galopującej inflacji i wzrostu kosztów utrzymania nieruchomości w szczególności zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe z coraz częstszym zjawiskiem jest ograniczanie lub całkowite zaniechanie okresowych przeglądów sprzętu i urządzeń ochrony przeciwpożarowej. O ile w przypadku gaśnic taki problem występuje sporadycznie to w przypadku instalacji  tryskaczowych sytuacja jest spotykana bardzo często.

Dla przykładu poniżej przedstawiamy zdjęcie co wyjęliśmy z jednej z pomp pożarowych zasilających instalację tryskaczową.

 

Zanieczyszczenia w pompie pożarowej
Zanieczyszczenia w pompie pożarowej

Pompa z takim "wkładem" nie miała prawa działać prawidłowo. Co istotne w instalacja tryskaczowa w przedmiotowym obiekcie wyposażona jest w 2 takie pompy lecz WM nawet po takim "odkryciu" nie zdecydowała się na serwis drugiej (która również nie osiągała parametrów), oraz czyszczenie zbiornika przeciwpożarowego z którego zasilane są pompy. Tym samym dwa główne składniki instalacji tryskaczowej na tym obiekcie pozostają niesprawne, co powoduje że cała instalacja raczej nie zadziała w przypadku wystąpienia pożaru.

Taka sytuacja zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia. 

Write a comment

Comments: 0