Okresowy przegląd zbiornika ppoż. – dlaczego jest taki ważny.

Częstotliwość przeglądów zbiorników ppoż. wynika bezpośrednio z norm lub wytycznych w oparciu o które zbiornik lub cała instalacja zostały zaprojektowane. Mimo precyzyjnie określonych okresów wykonania przeglądu, nie wszyscy właściciele lub użytkownicy przywiązują do tego wagę do czasu aż pojawią się problemy, jak na przykład uszkodzenie membrany bądź nadmierne zużycie wody spowodowane uszkodzeniem zaworu pływakowego.

Zbiorniki ppoż. nadziemne

W przypadku zbiorników nadziemnych w chwili obecnej najpopularniejsze są zbiorniki o konstrukcji stalowej. W odróżnieniu od podziemnych zbiorników ppoż najistotniejszą różnicą jest konieczność wyposażenia zbiornika nadziemnego membranę oraz system zapobiegający zamarzaniu. O ile w przypadku stosunkowo nowych zbiorników problemy dotyczą zużycia lub awarii wyposażenia, to przy starszych zbiornikach występują również  błędy konstrukcyjne na które nikt nie zwracał uwagi.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów usterek jakie mieliśmy okazję stwierdzić podczas przeglądu zbiorników ppoż.

 

przegląd zbiornika ppoż

W przedmiotowym przypadku mamy odczynienia z typowym błędem konstrukcyjnym powstałym  już na etapie wykonania zbiornika. Wewnętrzny rurociąg zasilający jest zbyt krótki w stosunku do wysokości zbiornika w związku z czym zawory pływakowe znajdują się częściowo w wodzie, natomiast bańki pływaków  zostały zamontowane na maksymalnie wygiętych w górę ramionach aby zapewnić projektowaną objętość zbiornika. W tym przypadku spowodowało to również kolejny problem jakim był montaż grzałek powyżej lustra wody. 

przegląd zbiornika ppoż wymiana grzałek

Analogiczna sytuacja na innym zbiorniku. W takich przypadkach zawory pływakowe bardzo szybko ulegają uszkodzeniu.

Zawory pływakowe w zbiorniku ppoż

A tak wygląda to pod wodą.

serwis zbiorników  ppoż.

Jedną z poważniejszych usterek jakie mogą wystąpić w nadziemnym zbiorniku ppoż. jest awaria układu grzewczego, co w przypadku zamarznięcia górnej części zbiornika może doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji zbiornika. 

Wymiana grzałek w zbiorniku ppoż

Większość producentów zbiorników wody do celów przeciwpożarowych do zasilania zbiornika w wodę stosuje rury ocynkowane, co w przypadku uszkodzenia warstwy antykorozyjnej jeszcze przed napełnieniem zbiornika może powodować wystąpienie korozji i wżerów na rurociągu. W przypadku naszej firmy przy modernizacji zbiornika zawsze proponujemy wykonanie rurociągów wewnętrznych ze stali nierdzewnej.

Rurociąg zbiornik ppoż nadziemny

Najbardziej banalnym ale za to bardzo istotnym problemem z jakim mam doczynienia podczas kontroli zbiorników ppoż. jest brak zabezpieczenia klapy rewizyjnej przed otwarciem. W takim przypadku mniej istotnym jest możliwość dostępu do wnętrza zbiornika przez osoby postronne. Głównym problemem w przypadku otwartego włazu rewizyjnego jest zanieczyszczenie zbiornika m.in.  poprzez bardzo szybki rozwój glonów oraz innych zanieczyszczeń naniesionych przez wiatr. Podczas jednego z przeglądów usunęliśmy ze zbiornika również martwe ptaki.

zanieczyszczenie glony w zbiorniku ppoż

Zbiorniki ppoż. podziemne

W przypadku zbiorników podziemnych temat okresowych przeglądów zbiorników wody do celów przeciwpożarowych wygląda nieco gorzej. Obecnie zdecydowana większość podziemnych zbiorników, to zbiorniki zlokalizowane w budynkach wielorodzinnych. O ile przeglądy zbiorników podziemnych przy obiektach "komercyjnych" podlegają w miarę regularnym przeglądom, to w przypadku wspólnot  i spółdzielni mieszkaniowych temat jest bardzo często pomijany.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia jednego z "zapomnianych" zbiorników który pierwszy przegląd i czyszczenie miał po ponad 15 latach od zakończenia budowy. Ale w tym przypadku najbardziej szokującym jest fakt, iż po zakończeniu inwestycji wykonawca nie usunął worków którymi zabezpieczył kosze ssawne instalacji tryskaczowej !!! I chociaż garaż w budynku był zabezpieczony instalacją tryskaczową (która również przez ten okres nie podlegała przeglądom), żaden pożar nie został by przez nią ugaszony.   

kosze ssawne w zbiorniku ppoż

Dodatkowo po wypompowaniu wody ze zbiornika zawory pływakowe nawet na milimetr nie zmieniły swojego położenia, zaś same pływaki były przeżarte przez rdzę.

zbiornik ppoż podziemny pływaki

Częstym przypadkiem występującym szczególnie w starszych zbiornikach wyposażonych w kosze ssawne z zaworem zwrotnym jest zablokowanie zaworu, ograniczając przepływ wody do pomp pożarowych i zestawów pompowych. Może to powodować brak wydajności nominalnej pomp lub zadziałanie czujnika suchobiegu w zestawie pompowym.

kosz ssawny w zbiorniku ppoż.

Zbiorniki ppoż. otwarte

Największym mankamentem przeciwpożarowych zbiorników z otwartym lustrem wody jest ich podatność na zanieczyszczenia. Zbiorniki takie z reguły wyposażone są wyłącznie przewody ssawne dla PSP. Jednakże ich eksploatacja jest dużo bardziej kosztowna, z uwagi na konieczność regularnego czyszczenia. Zanieczyszczenia z takiego zbiornika w przypadku poboru wody przez jednostki ratownicze mogą doprowadzić do uszkodzenia pomp samochodów gaśniczych.

czyszczenie zbiornika ppoż otwartego
Zbiornik ppoż otwarty przegląd
logo fire-technic