Oznaczenia na gaśnicach

Poniżej przedstawiamy skrót opisowy stosowany przez wytwórców krajowych do oznaczania w folderach reklamowych i na etykietach gaśnic:

GP - gaśnica proszkowa

GW - gaśnica pianowa

GWG - gaśnica gastronomiczna

GS - gaśnica śniegowa

GWM - gaśnica wodna mgłowa

AP - gaśnica przewoźna proszkowa (agregat gaśniczy)

AS - gaśnica przewoźna śniegowa (agregat gaśniczy)

cyfra np. 4 - oznacza ilość (kg lub dm3) środka gaśniczego

znak "x" - oznacza, że zbiornik (gaśnica) jest pod stałym ciśnieniem, tj. gaz      zasilający znajduje się w tym samym zbiorniku co środek gaśniczy

znak "z" - oznacza, że środek i czynnik zasilający umiejscowione są w osobnych zbiornikach

Litery (piktogramy) A B C D F - oznaczenia literowe środków gaśniczych:

A -  gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów ciał stałych, które paląc się nie tylko powodują płomień ale także ulegają rozżarzeniu np. drewna, papieru, gumy,

B - gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu np. benzyny, polietylenu, smoły,

C - gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów gazów palnych np. metanu, acetylenu, propanu,

D - gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów metali palnych np. magnezu, sodu, uranu,

F - gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów łatwopalnych środków gotujących (oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce).

 

Ponadto w przypadku gaśnic można spotkać oznaczenie ABC/E gdzie litera E oznacza, iż gaśnica przystosowana jest do gaszenia urządzeń pod napięciem powyżej 1 kV, zazwyczaj jest to 123 lub 245 kV. Obecnie wszystkie sprzedawane przez nas gaśnice produkcji GAZ-TECH posiadają dopuszczenie do gaszenia urządzeń pod napięciem do 245 kV.

Wybierając gaśnicę należy pamiętać, iż spośród wszystkich różnic konstrukcyjnych gaśnic najważniejsze jest umiejscowienie czynnika napędowego, co wpływa na ich obsługę: gaśnice pod stałym ciśnieniem (X) możemy używać natychmiast, a o zmiennym ciśnieniu (Z), czyli z nabojem gazowym, po naciśnięciu dźwigni lub zbijaka musimy odczekać kilka sekund. Należy również pamiętać o tym, że zastosowanie do określonej grupy pożaru (będącego w zarodku) niewłaściwej pod względem środka gaśniczego i wielkości gaśnicy może nie przynieść oczekiwanego efektu.

 

Macie Państwo wątpliwości jaką wybrać gaśnicę skontaktujcie się z nami lub odwiedźcie naszą hurtownię przy ul. Okaryny 11 w Warszawie. Wybierzemy odpowiednią gaśnicę i zaproponujemy najlepszą cenę.

logo fire-technic