Przegląd hydrantu - brak wydajności i co dalej?

Wydajność hydrantów - jakie ciśnienie?

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w paragrafie 22 precyzyjnie określa minimalne i maksymalne wartości ciśnienia w wewnętrznej instalacji hydrantowej. Zgodnie z w/w przepisem:

1. Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi:

 

1) dla hydrantu 25 - 1,0 dm3/s;

2) dla hydrantu 33 - 1,5 dm3/s;

3) dla hydrantu 52 - 2,5 dm3/s;

4) dla zaworu 52 - 2,5 dm3/s.

i być nie mniejsze niż 0,2 MPa, zaś maksymalne ciśnienie robocze w instalacji przeciwpożarowej nie powinno przekraczać 1,2 MPa, przy czym na zaworze 52 i zaworach odcinających hydrantów 33 oraz hydrantów 52 nie powinno przekraczać 0,7 MPa.

 

Dodatkowo zgodnie z par. 23 Rozporządzenia, instalacja powinna zapewnić możliwość jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pożarowej z jednego, dwóch lub czterech hydrantów w zależności od  jego wielkości.

 

Dla hydrantów zewnętrznych minimalne ciśnienie wynosi odpowiednio:

1) dla hydrantu DN 80 - 10 dm3/s

2) dla hydrantu DN 100 - 15 dm3/s

 Ciśnienie minimalne jak w przypadku hydrantów wewnętrznych nie mniejsze niż 0,2 MPa.

Dlaczego hydranty nie mają odpowiedniej wydajności?

Bardzo często spotykamy się z sytuacją gdy podczas przeglądu badając wydajność hydrantu stwierdzamy, iż instalacja hydrantowa nie spełnia wymaganych parametrów, co wywołuje duże zdziwienie właścicieli obiektów i zazwyczaj wygląda to tak - "w tamtym roku było wszystko super a pan mi mówi że hydranty są niesprawne".

Poniżej przedstawiamy najczęstsze przyczyny takiej sytuacji:

1. spadek ciśnienia w instalacji miejskiej - wodociągi nie odpowiadają za odpowiednią wydajność naszej instalacji przeciwpożarowej;

2. zapchane filtry siatkowe na przyłączu wody;

3. uszkodzenie zaworu zwrotnego na przyłączu wody;

4. zmniejszenie przepustowości instalacji - "zarośnięcie";

5. nieprawidłowo dobrany wodomierz w stosunku do zapotrzebowania obiektu w wodę do celów przeciwpożarowych;

6. instalacja hydrantowa nie jest oddzielona od instalacji bytowej.

Jak poprawić wydajność hydrantów?

Niestety w większości przypadków poprawa parametrów instalacji hydrantowej wiąże się z kosztownymi inwestycjami związanymi z:

1. montażem zestawu pompowego;

2. montażem zaworu pierwszeństwa;

3. rozdzieleniem instalacji przeciwpożarowej i bytowej poprzez montaż nowej instalacji hydrantowej.

Dodatkowo w związku z wejściem w życie od 01.01.2022 r. przepisów o znakowaniu wyrobów budowlanych znakiem "B" koszty te będą jeszcze wyższe z uwagi na kosztowny proces certyfikacji zestawów pompowych. 

Na pewno rozwiązaniem nie będzie wykonanie ponownego badania w nocy - co jest mitem. Dla badania wydajności hydrantu pora dnia nie ma znaczenia!!! 

Poniżej przedstawiamy zdjęcie jak może wyglądać rura w instalacji hydrantowej.

przegląd hydrantów warszawa
Zarośnięta rura hydrantowa

Jednym z powodów braku wydajności hydrantów może być również zanieczyszczenie filtra siarkowego lub awaria zaworu zwrotnego na przyłączu wody do budynku.

Aby zapewnić prawidłowy przepływ wody z hydrantów, ważne jest okresowe sprawdzanie i czyszczenie filtra. Pomoże to przywrócić odpowiedni poziom ciśnienia i zwiększyć skuteczność działań gaśniczych.

Czyszczenie filtra siatkowego instalacji hydrantowej
Czyszczenie filtra siatkowego instalacji hydrantowej
Filtr siatkowy podczas czyszczenia
Filtr siatkowy podczas czyszczenia

logo fire-technic