Przegląd zbiorników przeciwpożarowych

Nadziemny zbiornik przeciwpożarowy
Nadziemny zbiornik przeciwpożarowy

1. Dlaczego przegląd jest ważny?

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe to kluczowe zagadnienie, dlatego ważne jest, aby system przeciwpożarowy działał prawidłowo, gdy jest najbardziej potrzebny. Przegląd zbiorników przeciwpożarowych jest niezbędny, aby upewnić się, że są one w dobrym stanie i gotowe do działania w razie potrzeby. Przegląd, pozwala na wczesne wykrycie potencjalnych problemów, których nie zauważono wcześniej i przedstawienie ich właściwemu specjaliście do naprawy. Zwłaszcza, kiedy poziom wody w zbiorniku jest niski, a pożar zajmuje coraz większą powierzchnię, zbiornik musi działać poprawnie, aby móc zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

 

2. Co powinien obejmować przegląd?

Przegląd zbiorników przeciwpożarowych powinien obejmować serię działań, w tym sprawdzanie, czy nie ma wycieków, uszkodzeń lub innych nieprawidłowości, a jego wszystkie elementy działają prawidłowo. Podczas przeglądu należy również upewnić się, że zbiornik jest prawidłowo oznakowany i spełnia wymagania przeciwpożarowe.

 

3. Jak często należy wykonać przegląd zbiornika przeciwpożarowego?

Zaleca się, aby zbiorniki przeciwpożarowe były przeglądane co najmniej raz na rok. Jest to minimalny standard bezpieczeństwa, który zapewnia, że zbiornik jest w dobrym stanie. W przypadku starszych zbiorników lub tych, które są narażone na większy stopień zużycia, zaleca się częstsze przeglądy. Ważne jest, aby pamiętać, że przegląd powinien być przeprowadzony przez specjalistę, który jest wykwalifikowany do przeprowadzania takich działań. 

 

W przypadku przeglądu rozszerzonego wraz z inspekcją wewnętrzną czasookres wynika z normy lub standardu w jakim wykonany jest zbiornik - PN-EN, VDS, NFPA, FM. 

 

Ważne jest, aby pamiętać, że wszelkie zmiany dokonywane w zbiornikach przeciwpożarowych muszą spełniać aktualne wymagania prawne.

 

Wreszcie, ważne jest, aby prowadzić dokumentację wszystkich kontroli i konserwacji przeprowadzanych na zbiornikach przeciwpożarowych.

 

4. Co należy zrobić, jeśli zbiornik wymaga naprawy?

Jeśli podczas przeglądu stwierdzono, że zbiornik wymaga naprawy, należy natychmiast podjąć działania. Naprawy powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów i zgodnie ze standardami i przepisami. 

 

5. Podsumowanie

Przegląd zbiorników przeciwpożarowych powinien być wykonywany regularnie, aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie systemu przeciwpożarowego i zapewnić bezpieczeństwo. Przegląd obejmuje szereg działań, które mają na celu zidentyfikowanie potencjalnych problemów i zapewnienie, że zbiornik działa zgodnie ze standardami. Niezbędne jest przeprowadzenie przeglądu przez wykwalifikowanego specjalistę, który może wykonać wyczerpujący przegląd i określić dalsze kroki, jeśli jest to konieczne.

 

 

logo fire-technic