Przegląd zbiornika ppoż bez spuszczania wody?

zbiornik przeciwpożarowy przegląd bez spuszczania wody

Bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie: Rozwiązania i konserwacja zbiorników ppoż.

W ostatnich latach praktycznie każda duża komercyjna inwestycja  budowlana, czy też mieszkalnictwa wielorodzinnego aby spełnić wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej wynikającej z przepisów obowiązującego prawa, wymagań firm ubezpieczeniowych czy też rosnącej świadomości w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wiązała się z budową zbiornika wody do celów pożarowych. Przy czym w przypadku budynków komercyjnych (hale magazynowe, zakłady produkcyjne) inwestorzy w znacznej części decydowali się na zbiorniki stalowe nadziemne, natomiast w przypadku budynków wielorodzinnych są to zbiorniki betonowe wkomponowane w bryłę budynku. 

Przeglądy okresowe zbiorników ppoż. - co warto wiedzieć?

Nie mniej jednak niezależnie od typu i konstrukcji zbiornika w zależności od normy lub standardu wykonania każdy z tych zbiorników podlega wymogom okresowej konserwacji, w zakresie i okresie w nich określonych. 

Jednym z największych problemów właścicieli zbiorników związanych z okresowymi przeglądami zbiorników ppoż. wynikających z przepisów są przeglądy 3 i 5, letnie które wymagają inspekcji wewnętrznej, a w przypadku konieczności czyszczenia 10-cio, lub jak w przypadku standardu VDS, 15-sto letnie,  zbiornika ppoż.

WAŻNE - żadna z norm i wytycznych dotycząca zbiorników ppoż. nie wymaga spuszczania wody w celu inspekcji wewnętrznej!!!

Ponadto, nawet czyszczenie zbiornika jest dopuszczalne bez spuszczania wody!!! 

Wychodząc na przeciw użytkownikom zbiorników ppoż. firma Fire-Technic jako jedna z nielicznych oferuje przeglądy i pewnie jedyna która wykonuje czyszczenie zbiorników bez konieczności spuszczania wody!

przegląd zbiornika dronem podwodnym

Przegląd zbiornika ppoż. bez spuszczenia wody to rozwiązanie jak najbardziej zgodne z obowiązującymi przepisami!!!

Zbiornik wody do celów przeciwpożarowych to bardzo ważny element instalacji zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu i nie ma tu znaczenia czy zbiornik jest elementem instalacji przeciwpożarowej czy wolnostojącym źródłem wody ppoż.  Przegląd zbiornika ppoż. to nie tylko inspekcja wewnętrzna ale przede wszystkim kontrola wszystkich elementów jak m.in. system grzewczy, sygnalizacji poziomu wody, zasuw, przepustnic i zaworów. Wystawiając protokół z przeglądu zbiornika odpowiadamy za rzetelność informacji w nim zawartych. 

Czy inspekcja wewnętrza przy użyciu drona podwodnego zawsze zastąpi konieczność spuszczenia wody? 

Nie - w przypadku wykrycia korozji wewnętrznych elementów konstrukcyjnych należy zbiornik opróżnić i odnowić powłoki antykorozyjne - ale dzięki inspekcji czas wyłączenia zbiornika z eksploatacji a tym samym z zabezpieczenia obiektu nie występuje. 

przeglad zbiornika ppoż bez spuszczania wody dron podwodny

Nasze drony są dla nas tylko narzędziem do sprawdzenia kilku punktów z całej listy elementów podlegającej kontroli. 

W przypadku inspekcji obiektów o złożonej konstrukcji lub np. wymagających szczegółowej inspekcji całej konstrukcji zapewniamy urządzenia pozwalające na ciągłą pracę przez cały dzień. 

W chwili obecnej w ciągłej eksploatacji posiadamy trzy drony podwodne oraz jeden robot do czyszczenia zbiorników bez konieczności spuszczania wody. 

 

Inspekcja wewnętrzna zbiornika ppoż. przy użyciu drona

Poniżej przedstawiamy krótki film z inspekcji wewnętrznej zbiornika ppoż. - film bez edycji i korekty.

Jakie zdjęcia robi nasz "delfin" :-)

logo fire-technic