Przegląd zbiornika ppoż bez spuszczania wody?

Inspekcja wnętrza zbiornika ppoż. bez spuszczania wody

W ostatnich latach praktycznie każda duża komercyjna inwestycja  budowlana, czy też mieszkalnictwa wielorodzinnego aby spełnić wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej wynikającej z przepisów obowiązującego prawa, wymagań firm ubezpieczeniowych czy też rosnącej świadomości w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wiązała się z budową zbiornika wody do celów pożarowych. Przy czym w przypadku budynków komercyjnych (hale magazynowe, zakłady produkcyjne) inwestorzy w znacznej części decydowali się na zbiorniki stalowe nadziemne, natomiast w przypadku budynków wielorodzinnych są to zbiorniki betonowe wkomponowane w bryłę budynku. 

Nie mniej jednak niezależnie od typu i konstrukcji zbiornika w zależności od normy lub standardu wykonania każdy z tych zbiorników podlega wymogom okresowej konserwacji, zaś zakres i okresy określają przedmiotowe normy

Jednym z największych problemów właścicieli zbiorników związanych z okresowymi przeglądami zbiorników ppoż. wynikających z przepisów są przeglądy 3, 5-cio, 10-cio, lub jak w przypadku standardu VDS, 15-sto letnie, które wymagają inspekcji wewnętrznej zbiornika ppoż.

WAŻNE - żadna z norm i wytycznych dotycząca zbiorników ppoż. nie wymaga spuszczania wody w celu inspekcji wewnętrznej!!!

Ponadto, nawet czyszczenie zbiornika jest dopuszczalne bez spuszczania wody!!! 

Wychodząc na przeciw użytkownikom zbiorników ppoż. firma Fire-Technic jako jedna z nielicznych oferuje przeglądy i pewnie jedyna która wykonuje czyszczenie zbiorników bez konieczności spuszczania wody!

Przegląd zbiornika ppoż bez spuszczenia wody to rozwiązanie jak najbardziej zgodne z obowiązującymi przepisami!!! 

 

Szanowni Państwo zbiornik wody do celów przeciwpożarowych to bardzo ważny element instalacji zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu i nie ma tu znaczenia czy zbiornik jest elementem instalacji przeciwpożarowej czy wolnostojącym źródłem wody ppoż.  Przegląd zbiornika ppoż. to nie tylko inspekcja wewnętrzna ale przede wszystkim kontrola wszystkich elementów jak m.in. system grzewczy, sygnalizacji poziomu wody, zasuw, przepustnic i zaworów. Wystawiając protokół z przeglądu zbiornika odpowiadamy za rzetelność informacji w nim zawartych. 

przeglad zbiornika ppoż bez spuszczania wody dron podwodny

Nasz dron jest dla nas tylko narzędziem do sprawdzenia kilku punktów z całej listy elementów podlegającej kontroli. 

Narzędzie może kupić każdy ale nie każdy ma wiedzę jak się nim posłużyć.

Czy inspekcja wewnętrza przy użyciu drona podwodnego zawsze zastąpi konieczność spuszczenia wody? 

Nie - w przypadku wykrycia korozji wewnętrznych elementów konstrukcyjnych należy zbiornik opróżnić i odnowić powłoki antykorozyjne - ale dzięki inspekcji czas wyłączenia zbiornika z eksploatacji a tym samym z zabezpieczenia obiektu skracamy do minimum. 

Inspekcja wewnętrzna zbiornika ppoż. - film

Poniżej przedstawiamy krótki film z inspekcji wewnętrznej zbiornika ppoż. - film bez edycji i korekty.

Jakie zdjęcia robi nasz "delfin" :-)

Write a comment

Comments: 0