Utylizacja gaśnic

utylizacja gaśnic serwis ppoż

Gaśnice jako urządzenia służące ochronie ochronie przeciwpożarowej posiadają określony przez producenta okres eksploatacji. Ponadto w zależności od miejsca i warunków użytkowania sprzętu okres ten może ulec skróceniu np. ze względu na korozję, uszkodzenie zbiornika lub brak części zamiennych. W takim przypadku gaśnicę kwalifikuje się do wymiany.

 

Gaśnica zakwalifikowana do utylizacji i co dalej?

 

W przypadku właścicieli prywatnych sprawa jest dość prosta - należy przekazać gaśnicę do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK oraz MPSZOK odmówią przyjęcia odpadów, których ilość, skład lub charakter wskazują, że  pochodzą z działalności gospodarczej) - adresy PSZOK na terenie m.st. Warszawy znajdują się w linku:

https://warszawa19115.pl/-/pszok-mpszok-punkty-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalny-1

 

Pozostali użytkownicy (przedsiębiorcy, instytucje itp.) zobowiązani są gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Ustawie o odpadach.

W przypadku gaśnic jednak nie oznacza to konieczności poszukiwania specjalistycznej firmy odbierającej taki odpad.

W ramach prowadzonego serwisu gaśnic firma Fire-Technic oferuje swoim klientom możliwość wymiany na nowe oraz odbioru i przekazania niesprawnych gaśnic do utylizacji. W takim przypadku na nas jako wytwórcy odpadu powstaje obowiązek przekazania gaśnic do utylizacji do firmy odpowiedzialnej za recykling oraz wszelkie formalności w BDO.

 

Zlecając nam obsługę Swojej firmy w zakresie nie musisz martwić się o utylizację gaśnic, zaś jakość naszych usług potwierdzają certyfikaty Jakości Usług wydane przez CNBOP.

 

Usługa odbioru gaśnic do utylizacji jest odpłatna.

logo fire-technic