Wymagania ppoż. przy sprzedaży fajerwerków

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowisko sprzedaży materiałów pirotechnicznych, w tym fajerwerków należy wyposażyć w odpowiedni sprzęt gaśniczy, na który składa się:

  1. 2 szt. gaśnic płynowych (pianowych) o nominalnej pojemności środka gaśniczego 6 L.
  2. koc gaśniczy.

W celu spełnienia w/w przepisów proponujemy:

  • gaśnicę płynową GW-6x ABF 
  • koc gaśniczy ECST200-150
gaśnica pianowa GW-6x ABF do fajerwerków
koc gaśniczy szklany
logo fire-technic