Jak obliczyć minimalną ilość gaśnic w obiekcie zgodnie z polskimi przepisami?

kalkulator ilości gaśnic online

Podstawowe wymagania

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, każdy właściciel lub zarządca obiektu jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich środków gaśniczych. Liczba ta jest zależna od wielu czynników, w tym od rodzaju i przeznaczenia obiektu, jak również od jego powierzchni i potencjalnego obciążenia ogniowego.

Jak obliczyć ilość gaśnic?

Określenie typu obiektu:

Pierwszym krokiem jest ustalenie, czy obiekt jest budynkiem mieszkalnym, użytkowym, produkcyjnym, magazynowym, czy innym. Dla różnych typów obiektów mogą obowiązywać różne normy.

Obciążenie ogniowe:

Dla obiektów produkcyjno-magazynowych kluczowym parametrem jest gęstość obciążenia ogniowego, wyrażona w megadżulach na metr kwadratowy (MJ/m²). Wartość ta pozwala na określenie potencjalnego ryzyka pożarowego i jest podstawą do dalszych obliczeń.

Powierzchnia obiektu:

Kolejnym ważnym czynnikiem jest całkowita powierzchnia obiektu, która wpływa na ilość potrzebnych gaśnic.

 

Zastosowanie kalkulatora:

Stworzony przez nas kalkulator online pozwala na szybkie i dokładne obliczenie minimalnej ilości gaśnic, które powinny być zainstalowane w Twoim obiekcie. Wystarczy, że wprowadzisz powyższe dane, a narzędzie automatycznie przedstawi Ci potrzebną liczbę gaśnic wraz z sugestiami co do ich typu.

Kalkulator obliczenia minimalnej ilości gaśnic online


Oblicz ilość gaśnic


Pamiętaj!

Przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:

  1. odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m,
  2. do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Przykładowe gaśnice i ich zastosowanie

W Polsce najczęściej stosowane są gaśnice proszkowe, gaśnice wodne z dodatkiem środków pianotwórczych oraz gaśnice śniegowe.

Gaśnice proszkowe (oznaczone jako GP-x ABC, gdzie x oznacza masę środka gaśniczego) są uniwersalne i mogą być używane do gaszenia pożarów większości materiałów.

Gaśnice wodne (GW-x AB) najlepiej sprawdzają się przy pożarach ciał stałych i płynów, a ich niewątpliwą zaletą w porównaniu do gaśnic proszkowych, gaśnice płynowe powodują znacznie mniejsze szkody w obszarze użycia. Płyn, będący środkiem gaśniczym, łatwo jest usunąć po zastosowaniu, co czyni go preferowanym rozwiązaniem w miejscach, gdzie istotne jest zachowanie wartości sprzętu i wyposażenia, jak serwerownie, laboratoria, muzea, biblioteki, placówki edukacyjne czy obiekty zabytkowe. Płyny gaśnicze są często formułowane tak, aby były bezpieczne zarówno dla użytkownika, jak i dla środowiska. Większość z nich stosowana w gaśnicach jest biodegradowalna i nie zawiera substancji toksycznych ani żrących, co minimalizuje wpływ ich użycia na środowisko i zdrowie ludzi.

Gaśnice śniegowe, znane również jako gaśnice CO2 (dwutlenek węgla), są popularnym wyborem do walki z niektórymi rodzajami pożarów. Ich działanie opiera się na wykorzystaniu skroplonego CO2, który po wystrzeleniu szybko paruje, wytwarzając chłodny "śnieg" i gasząc pożar poprzez izolację tlenu. Gaśnice śniegowe są wyjątkowo przydatne w specyficznych sytuacjach, takich jak pożary urządzeń elektrycznych, gdzie kluczowa jest szybkość działania i minimalizacja szkód, jednakże z uwagi na ich ograniczone możliwości stosowania oraz niską skuteczność gaśniczą zostały pominięte w kalkulatorze do obliczania ilości gaśnic, ponieważ powinny być tylko uzupełnieniem a nie podstawą ochrony przeciwpożarowej obiektu.

Podsumowanie:

Zapewnienie odpowiedniej ilości gaśnic w obiekcie jest nie tylko wymogiem prawnym, ale przede wszystkim środkiem zapewniającym bezpieczeństwo użytkownikom. Dzięki naszemu kalkulatorowi możesz łatwo sprawdzić, jakie wymagania musisz spełnić, aby Twoja nieruchomość była zgodna z przepisami i bezpieczna dla jej użytkowników.

Pamiętaj, że obok posiadania odpowiedniej ilości gaśnic, równie ważne jest regularne ich przeglądy i utrzymanie w sprawności, co jest kluczowe dla ich efektywności w razie potrzeby użycia.

Zachęcamy do korzystania z naszego kalkulatora oraz do zapoznania się z pełnym zakresem naszych usług związanych z ochroną przeciwpożarową. Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci zapewnić bezpieczeństwo Twojego obiektu.

logo fire-technic