Serwis gaśnic, instalacji i systemów ppoż.

W ramach usług świadczonych przez naszą firmę pragniemy Państwu zaoferować m.in.:

legalizacja i remont gaśnic,
badanie hydrantów (wydajności i ciśnienia),
badania wytrzymałościowe węży hydrantowych,

przeglądy, serwis i montaż systemów detekcji gazów,
- przeglądy, serwis i montaż systemów gaszenia gazem
przeglądy, serwis i montaż pompowni ppoż.i instalacji tryskaczowych
konserwacja i budowa zbiorników przeciwpożarowych
przeglądy i serwis systemów oddymiania
opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- sprzedaż CO2
- aktualizacja instrukcji bepieczeństwa pożarowego,
- szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- szkolenia BHP,
- pomiary oświetlenia ewakuacyjnego,
- pokazy działania i użytkowania podręcznego sprzętu gaśniczego,
- dostawa, rozmieszczenie i instalacja gaśnic, oznakowań, armatury i wyposażenia hydrantów.
- przeglądy, serwis i wykonanie wodnych instalacji przeciwpożarowych (pompownie ppoż., tryskacze, sieci hydrantowe zewnętrzne i wewnętrzne.

Kontrolka serwisowa legalizacji gaśnic i  badania wydajności hydrantu warszawa
Kontrolka serwisowa gaśnicy i hydrantu
legalizacja gaśnic warszawa
Kontrolka serwisowa FIRE-TECHNIC