Serwis sprzętu ppoż


Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym  nie rzadziej niż raz na rok, z uwzględnieniem okresów zawartych w instrukcji obsługi lub dokumentacji techniczno-ruchowej sprzętu określonych przez producenta.


serwis gaśnic serwis ppoż przegląd remont naprawa

Serwis gaśnic

Gaśnice - przegląd, remont, legalizacja i sprzedaż gaśnic wszystkich typów

badanie wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, serwis hydrantów

Serwis hydrantów

Hydranty - przegląd, badanie wydajności, naprawa i wymiana hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

serwis pompowni ppoż. instalacje ppoż

Serwis pompowni ppoż

Pompownie ppoż - przeglądy, remonty, modernizacje pompowni tryskaczowych i hydrantowych


serwis instalacji tryskaczowych przegląd instalacji tryskaczowej

Serwis instalacji tryskaczowych

Tryskacze - przeglądy, naprawy, montaż i modrernizacje instalacji tryskaczowych

przegląd zbiornika ppoż. czyszczenie zbiornika ppoż serwis zbiorników

Serwis zbiorników przeciwpożarowych

Zbiorniki ppoż. - przeglądy, czyszczenie, inspekcje ROV, uszczelnianie i wymiana membrany

dron podwody ROV inspekcje podwodne przegląd zbiornika pożarowego

Inspekcje podwodne przy użyciu drona

Przeglądy dronem podwodnym - przeglądy zbiorników, instalacji technologicznych i budowli hydrotechnicznych


serwis systemu oddymiania pneumatycznego elektrycznego serwis klap dymowych

Serwis systemów oddymiania

Oddymianie - przeglądy i naprawa systemów oddymiania elektrycznego i pneumatycznego

przegląd bramy ppoż naprawa bramy przeciwpożarowej

Serwis drzwi i bram przeciwpożarowych

Bramy ppoż. - przeglądy i naprawy bram i drzwi przeciwpożarowych

serwis fm200 gaszenie gazem legalizacja butli

Serwis systemów gaszenia gazem

Gaszenie gazem - przeglądy,legalizacja i napełnianie butli gazem gaśniczym (FM200, NOVEC, INERGEN, CO2)


przegląd systemu sygnalizacji pożaru

Serwis systemów sygnalizacji pożaru

SSP - przeglądy, naprawy, aktualizacje i modernizacje systemów sygnalizacji pożaru.

przegląd gazex serwis kalibracja detektorów

Serwis systemów detekcji gazów

Detekcja gazów - przeglądy, kalibracja i naprawa detektorów CO, LPG i Metanu

prefabrykacja rur instalacji ppoż prefabrykacja rurociągów

Prefabrykacja rur tryskaczowych

Prefabrykacja rurociągów instalacji tryskaczowych, spawanie istalacji z rur nierdzenych


logo fire-technic