Serwis hydrantów

Przegląd okresowy, badanie wydajności, naprawa hydrantów i instalacji.

przeglad badanie wydajności hydrantów wewnętrznych serwis ppoż

Badanie wydajności hydrantów wewnetrznych

przegląd badanie wydajności hydrantów zewnętrznych podziemnych i nadziemnych

Badanie wydajności hydrantów zewnętrznych

przegląd badanie wydajności zaworów hydrantowych

Badanie wydajności zaworów hydrantowych


Świadczymy usługi w zakresie przeglądów i badania wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonujemy przeglądy okresowe jak również badania wydajności nowych instalacji w celu odbioru przez Państwową Straż Pożarną. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu służymy pomocą w rozwiązaniu problemów z instalacjami hydrantowymi.

 

W świetle obowiązujących przepisów przegląd hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z pomiarem ciśnienia i wydajności  należy wykonywać przynajmniej raz w roku.

 

Po zakończeniu badania wydajności hydrantu zleceniodawca otrzymuje opracowany komputerowo protokół zawierający:

- symbol hydrantu,

- opis,

- ciśnienie statyczne i dynamiczne,

- wydajność,

- uwagi i zalecenia,

- kopie certyfikatu i świadectw wzorcowania urządzenia pomiarowego HYDRO-TEST.


wymiana hydrantów zewrnętrznych modernizacja sieci hydrantowej

Wymiana hydrantów zewnętrznych, budowa sieci hydrantowych

modernizacja instalacja wewnętrznych sieci hydrantowych

Modernizacja, montaż, wewnętrznej instalacji hydrantowej

przegląd montaż dostawa zestawów hydrantowych podnoszenia ciśnienia w instalacji hydrantowej

Przeglądy, remonty, dostawa zestawów hydroforowych podnoszenia ciśnieniaWymagania dotyczące instalacji hydrantowych

Minimalna wydajność poboru wody dla hydrantu wewnetrznego mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić:

 

1) dla hydrantu 25 – 1,0 dm3 /s

2) dla hydrantu 33 – 1,5 dm3 /s

2) dla hydrantu 52 – 2,5 dm3 /s

 

Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać wydajność określoną w ust. 1 dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy, i być nie niższe niż 0,2 MPa.


Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż:


1) dla hydrantu nadziemnego/nadziemnego DN 80 - 5 dm3/s - jednostko osadnicze;

2) dla hydrantu nadziemnego DN 80 - 10 dm3/s;

3) dla hydrantu podziemnego DN 80 - 10 dm3/s;

4) dla hydrantu nadziemnego DN 100 - 15 dm3/s;

5) dla hydrantu nadziemnego DN 150 - 20 dm3/s;

badanie wydajności hydrantów warszawa serwis ppoż
Badanie wydajności hydrantu zewnętrznego