Serwis hydrantów - badanie wydajności

Przegląd okresowy, badanie wydajności, naprawa hydrantów i instalacji.

Oferujemy usługi w zakresie przeglądów i badania wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonujemy przeglądy okresowe jak również badania wydajności nowych instalacji w celu odbioru przez Państwową Straż Pożarną. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu służymy pomocą w rozwiązaniu problemów z instalacjami hydrantowymi.

 

Dlaczego my?

 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i tysiące zbadanych hydrantów.

 

Wykorzystujemy wzorcowane urządzenia pomiarowe potwierdzone certyfikatem producenta dzięki czemu gwarantujemy poprawność wyników.

 

Wykorzystujemy nowoczesną technologię  dzięki czemu możemy wystawić protokół zaraz po badaniu wydajności.

 

Co po badaniu wydajności?

 

Po zakończeniu badania wydajności hydrantu zleceniodawca otrzymuje opracowany  protokół zawierający:

- symbol hydrantu,

- opis,

- ciśnienie statyczne i dynamiczne,

- wydajność,

- uwagi i zalecenia,

- kopie certyfikatów i świadectw wzorcowania urządzenia pomiarowego.

 

W czym możesz jeszcze na nas liczyć?

 

Naprawa i modernizacja zewnętrznych instalacji hydrantowych – w szczególności naprawa i wymiana hydrantów zewnętrznych.

 

Słabe ciśnienie w instalacji hydrantowej – doradzimy odpowiednie rozwiązanie a później je wykonamy.

 

Potrzebujesz wykonania lub modernizacji instalacji hydrantowej – napisz do nas a przedstawimy ofertę.


przeglad badanie wydajności hydrantów wewnętrznych serwis ppoż

Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych

przegląd badanie wydajności hydrantów zewnętrznych podziemnych i nadziemnych

Badanie wydajności hydrantów zewnętrznych

przegląd badanie wydajności zaworów hydrantowych

Badanie wydajności zaworów hydrantowychwymiana hydrantów zewrnętrznych modernizacja sieci hydrantowej

Wymiana hydrantów zewnętrznych, budowa sieci hydrantowych

modernizacja instalacja wewnętrznych sieci hydrantowych

Modernizacja, montaż, wewnętrznej instalacji hydrantowej

przegląd montaż dostawa zestawów hydrantowych podnoszenia ciśnienia w instalacji hydrantowej

Przeglądy, remonty, dostawa zestawów hydroforowych podnoszenia ciśnieniaPrzegląd i badanie wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z polskimi przepisami i normami

Hydranty przeciwpożarowe, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, są kluczowym elementem systemu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach i na terenach otwartych. Regularny przegląd i badanie ich wydajności są nie tylko wymogiem prawnym w Polsce, ale także niezbędnym działaniem zapewniającym gotowość do szybkiego i skutecznego reagowania w przypadku pożaru.

Polskie przepisy i normy dotyczące hydrantów przeciwpożarowych

W Polsce, działania związane z przeglądem i badaniem hydrantów są regulowane przez przepisy, w tym przede wszystkim przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, takie jak PN-EN 671-1 dotycząca hydrantów wewnętrznych oraz PN-EN 14339 dla hydrantów zewnętrznych.

Znaczenie regularnego przeglądu hydrantów

Regularny przegląd hydrantów przeciwpożarowych poza spełnieniem obowiązku wynikającego z przepisów jest niezbędny do zapewnienia ich niezawodności i skuteczności w sytuacji pożaru. Hydranty wewnętrzne jak i zewnętrzne jak wszystkie urządzenia przeciwpożarowe należy poddać przeglądowi co najmniej raz w roku. Przeglądy te powinny obejmować kontrolę stanu technicznego, sprawdzenie dostępności, oznakowania oraz ciśnienia wody. Dodatkowo, należy sprawdzić, czy hydranty nie są zablokowane ani nieuszkodzone, co mogłoby utrudnić ich użytkowanie w sytuacji awaryjnej.

Badanie wydajności hydrantów

Kluczowym elementem przeglądu hydrantów jest badanie wydajności, co pozwala na ocenę ich faktycznej gotowości do działania. Badanie to powinno obejmować testy przepływu wody, które pozwalają na określenie, czy hydrant jest w stanie dostarczyć odpowiednią ilość wody w wymaganym ciśnieniu. Jest to szczególnie ważne w przypadku hydrantów zewnętrznych, które mogą być narażone na różne czynniki zewnętrzne wpływające na ich wydajność.

Najlepsze praktyki w zakresie przeglądu i badania hydrantów

  1. Regularność przeglądów i badań - należy przeprowadzać je zgodnie z wymogami prawnymi oraz zaleceniami producenta.
  2. Dokumentacja - każdy przegląd i badanie powinno być odpowiednio udokumentowane, co pozwala na śledzenie historii działania i stanu technicznego hydrantów.
  3. Profesjonalizm - przeglądy i badania powinny być realizowane przez wyspecjalizowane firmy lub służby przeciwpożarowe, które posiadają odpowiednią wiedzę i sprzęt.
badanie wydajności hydrantów warszawa serwis ppoż
Badanie wydajności hydrantu zewnętrznego
logo fire-technic