Badanie węży hydrantowych

badanie węży hydrantowych

Badanie węży hydrantowych na maksymalne ciśnienie robocze.

Zgodnie z paragrafem 3 pkt. 4   Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109. Poz. 719) węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.

Po zakończonych badaniach wystawiamy stosowną dokumentację będącą potwierdzeniem dla właściciela obiektu, firm ubezpieczeniowych oraz Państwowej Straży Pożarnej na wykonanie obowiązków wynikających z w/w rozporządzenia.

logo fire-technic