Przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne pełni kluczową rolę w zabezpieczeniu ludzi i mienia w przypadku sytuacji awaryjnych. Zgodnie z polskimi przepisami prawa, każdy obiekt użyteczności publicznej oraz większe budynki mieszkalne są zobowiązane do utrzymania właściwego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Kluczowy zakres przeglądu oświetlenia awaryjnego

Sprawność Źródeł Światła:

  • Regularne testy i wymiany żarówek oraz akumulatorów.

Funkcjonalność Układów Automatycznych:

  • Sprawdzenie, czy systemy automatyczne działają poprawnie.

Oznakowanie Ewakuacyjne:

  • Upewnienie się, że wszystkie znaki i strzałki ewakuacyjne są czytelne i dobrze widoczne.

Testy Awaryjne:

  • Regularne przeprowadzanie testów awaryjnych, aby upewnić się, że oświetlenie awaryjne włącza się automatycznie w przypadku utraty zasilania.

Przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego to nie tylko wymóg prawniczy, ale przede wszystkim dbałość o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników budynku. Zainwestuj w profesjonalne usługi przeglądowe, aby mieć pewność, że oświetlenie w twoim obiekcie spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa.

logo fire-technic