Prefabrykacja rurociągów instalacji ppoż.

Jedną ze specjalności naszej firmy jest prefabrykacja rurociągów dla instalacji przeciwpożarowych - tryskaczowych i hydrantowych. 

 

Specjalizujemy się również w realizacji nietypowych rozwiązań związanych w szczególności z koniecznością spawania, w tym rur i profili nierdzewnych, jak np. instalacje czerpania wody ze zbiornika ppoż. przez PSP, kolektorów dla zestawów pompowych, itp.

 

prefabrykacja rurociągów
logo fire-technic