Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Ppoż. wyłącznik prądu

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jako urządzenie przeciwpożarowe należy poddawać okresowym przeglądom nie rzadziej niż co 12 miesięcy. 

Każdy przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu potwierdzamy protokołem potwierdzającym jego stan wraz z ewentualnymi uwagami oraz datą kolejnego przeglądu.

przeglądy przeciwpożarowego wyłącznika prądu

logo fire-technic