Autoryzowany serwis gaśnic - Warszawa

serwis gaśnic warszawa legalizacja gaśnic

Przegląd, legalizacja i remont gaśnic.


Serwis Gaśnic Fire-Technic - Profesjonalna Opieka nad Twoim Bezpieczeństwem Przeciwpożarowym

Gaśnice są istotną częścią  bezpieczeństwa pożarowego każdego obiektu. Aby jednak mogły skutecznie pełnić swoją rolę, muszą być zawsze sprawne i gotowe do użycia. Regularny serwis gaśnic, zgodny z normami i przepisami, gwarantuje, że Twoje urządzenia przeciwpożarowe są niezawodne w każdej sytuacji. Nasz zespół oferuje regularne usługi konserwacji gaśnic, w tym przeglądy, napełnianie i wymianę.  Wybierając nasz serwis gaśnic, zyskujesz pewność współpracy z doświadczonymi specjalistami, którzy dbają o najwyższą jakość świadczonych usług.

Nasze usługi w zakresie serwisu gaśnic.

 • Przegląd okresowy gaśnic wszystkich typów - na miejscu i z dojazdem do klienta.
 • Remont gaśnic proszkowych, płynowych (pianowych), śniegowych, wodnych - w naszym profesjonalnym warsztacie naprawy gaśnic. 
 • Legalizacja UDT zbiorników gaśnic śniegowych.
 • Dostawa i montaż gaśnic.
 • Utylizacja gaśnic zgodnie z przepisami o odpadach.

Przegląd gaśnicy - (tzw. legalizacja) to okresowe sprawdzenie stanu technicznego gaśnic i agregatów gaśniczych, mające na celu stwierdzenie ich sprawności technicznej, zapewniającej właściwe działanie w chwili użycia.

 

Co ile przegląd gaśnicy - przed upływem okresu  1 roku od daty produkcji gaśnicę należy poddać pierwszej okresowej kontroli. Następne kontrole należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 12 miesięcy,

 

Podczas legalizacji gaśnic znajdujących się na wyposażeniu obiektu należy wykonać i sprawdzić:

 • ogólny stan gaśnicy,
 • plombę,
 • czytelność, kompletność i prawidłowość napisów,
 • stan węży i prądownic,
 • stan proszku lub ilości środka gaśniczego.

Remont gaśnicy - to czynności warsztatowe, których celem jest przywrócenie funkcji użytkowej jednostce podręcznego sprzętu gaśniczego. W ramach naprawy przeprowadza się m.in.: konserwacja mechanizmów działania gaśnicy, w tym sprawdzenie uszczelnień, zaworów i mechanizmu wyzwalającego, filtrowanie/wymianę środka gaśniczego. Ponadto dla gaśnic śniegowych co 10 lat należy przeprowadzić badanie wytrzymałościowe zbiornika (UDT).

 

Kiedy należy wykonać remont gaśnicy - do naprawy warsztatowej należy skierować gaśnicę po każdorazowym użyciu lub nie rzadziej niż co 5 lat (gaśnice proszkowe) lub 10 lat (gaśnice śniegowe).

 

W przypadku skierowania gaśnicy do naprawy warsztatowej należy bezwzględnie:

 • wymienić wszystkie uszkodzone elementy na dobre, autoryzowane przez producenta,
 • usterki stwierdzone podczas przeglądu i konserwacji należy usunąć, a uszkodzone elementy wymienić na takie same, jakie były w dokumentacji świadectwa dopuszczenia wydanego przez CNBOP.

Wykonanie przeglądu potwierdzane jest odpowiednią kontrolką serwisową umieszczoną na gaśnicy, informującą o dacie wykonania przeglądu oraz terminie kolejnego przeglądu gaśnicy oraz udokumentowane protokołem.

Należy paniętać, iż brak dokumentu potwierdzającego terminowe przeprowadzenie konserwacji sprzętu stanowi podstawę do nałożenia grzywny przez kontrolującego obiekt, a w przypadku pożaru może uniemozliwić uzyskanie odszkodowania.

Uzupełnieniem naszej oferty serwisowej jest sprzedaż gaśnic i sprzętu przeciwpożarowego. Utrzymujemy stany magazynowe praktycznie każdego rodzaju gaśnic: proszkowych, śniegowych oraz płynowych. W naszej ofercie znajdują się gaśnice czołowych Polskich producentów posiadające wszelkie certyfikaty i dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym. 


logo fire-technic