autoryzowany serwis gaśnic - warszawa

serwis gaśnic warszawa legalizacja gaśnic

Przegląd, legalizacja i remont gaśnic.


Gaśnice są istotną częścią  bezpieczeństwa pożarowego każdego obiektu. Są one jednak skuteczne tylko wtedy, gdy są odpowiednio konserwowane. Nasz zespół oferuje regularne usługi konserwacji gaśnic, w tym przeglądy, napełnianie i wymianę.  


Przegląd gaśnicy - (tzw. legalizacja) to okresowe sprawdzenie stanu technicznego gaśnic i agregatów gaśniczych, mające na celu stwierdzenie ich sprawności technicznej, zapewniającej właściwe działanie w chwili użycia.

 

Co ile przegląd gaśnicy - przed upływem okresu  1 roku od daty produkcji gaśnicę należy poddać pierwszej okresowej kontroli. Następne kontrole należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 12 miesięcy,

 

Podczas legalizacji gaśnic znajdujących się na wyposażeniu obiektu należy wykonać i sprawdzić:

 

  • ogólny stan gaśnicy,
  • plombę,
  • czytelność, kompletność i prawidłowość napisów,
  • stan węży i prądownic,
  • stan proszku lub ilości środka gaśniczego.

 

Remont gaśnicy - to czynności warsztatowe, których celem jest przywrócenie funkcji użytkowej jednostce podręcznego sprzętu gaśniczego. W ramach naprawy przeprowadza się m.in.: demontaż i montaż sprzętu, wymianę środka gaśniczego, czyszczenie. Ponadto dla gaśnic śniegowych co 10 lat należy przeprowadzić badanie wytrzymałościowe zbiornika (UDT).

 

Kiedy należy wykonać remont gaśnicy - do naprawy warsztatowej należy skierować gaśnicę po każdorazowym użyciu lub nie rzadziej niż co 5 lat (gaśnice proszkowe) lub 10 lat (gaśnice śniegowe).

 

W przypadku skierowania gaśnicy do naprawy warsztatowej należy bezwzględnie:

 

  • wymienić wszystkie uszkodzone elementy na dobre, autoryzowane przez producenta,
  • usterki stwierdzone podczas przeglądu i konserwacji należy usunąć, a uszkodzone elementy wymienić na takie same, jakie były w dokumentacji świadectwa dopuszczenia wydanego przez CNBOP.

Wykonanie przeglądu potwierdzane jest odpowiednią kontrolką serwisową umieszczoną na gaśnicy, informującą o dacie wykonania przeglądu oraz terminie kolejnego przeglądu gaśnicy oraz udokumentowane protokołem.

Należy paniętać, iż brak dokumentu potwierdzającego terminowe przeprowadzenie konserwacji sprzętu stanowi podstawę do nałożenia grzywny przez kontrolującego obiekt, a w przypadku pożaru może uniemozliwić uzyskanie odszkodowania.

Uzupełnieniem naszej oferty serwisowej jest sprzedaż gaśnic i sprzętu przeciwpożarowego. Utrzymujemy stany magazynowe praktycznie każdego rodzaju gaśnic: proszkowych, śniegowych oraz płynowych. W naszej ofercie znajdują się gaśnice czołowych Polskich producentów posiadające wszelkie certyfikaty i dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym.