Serwis instalacji tryskaczowych

Przegląd instalacji tryskaczowych

Kompleksowa obsługa serwisowa instalacji tryskaczowej - suchej, mokrej, pianowej, przeglądy okresowe - miesięczne, kwartalne, roczne, 10-cio letnie. 

Modernizacja instalacji tryskaczowych

Modernizacja siatki instalacji tryskaczowej, wymiana środka pianotwórczego, wymiana tryskaczy.

Montaż instalacji tryskaczowych

Profesjonalny montaż instalacji tryskaczowych i zraszaczowych przez wykwalifikowanych monterów. Zapewniamy obsługę od projektu po uruchomienie instalacji.

instalacja tryskaczowa serwis modernizacja

Zespół

Nasz zgrany zespół tworzą doświadczeni inżynierowie i monterzy z wieloletnim doświadczeniem oraz wiedzą, dzięki czemu nie boimy się najbardziej nietypowych projektów.

Zaplecze

Posiadamy własny zakład prefabrykacji  rurociągów instalacji tryskaczowej oraz rozległe kontakty dzięki czemu jesteśmy w stanie bardzo szybko reagować na nieprzewidziane sytuacje.

Projekty

Posiadamy własny dział projektowy instalacji tryskaczowych. 


instalacje tryskaczowe systemy gaśnicze zka serwis zawór kontrolno-alarmowy

Instalacja tryskaczowa - co to jest

instalacje tryskaczowe zraszaczowe serwis montaż moderenizacja

Instalacja tryskaczowa to najbardziej rozpowszechniona i  pewna automatyczna instalacja gaśnicza, ponieważ prawidłowo wykonane i serwisowane instalacje tryskaczowe wykrywają pożar, wysyłają sygnał alarmowy i samoczynnie rozpoczynają akcję gaśniczą w miejscu wystąpienia pożaru i to wszystko bez ingerencji człowieka, dzięki czemu instalacje tryskaczowe są urządzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo dla zdrowia i życia jednocześnie chroniąc obiekt wraz wyposażeniem oraz jego otoczenie. 

Rodzaje instalacji tryskaczowych

Z uwagi na różnice w sposobie użytkowania oraz warunków środowiskowych panujących w bezpośrednim otoczeniu stosuje się różne instalacje tryskaczowe: mokre, suche, suche szybkiego reagowania.

 

Instalacja tryskaczowa mokra – stosowana w miejscach niezagrożonych zamarzaniem i przegrzaniem. W przedmiotowej instalacji sieć tryskaczowa jest stale nawodniona.

 

Instalacja tryskaczowa sucha – stosowana w miejscach zagrożonych zamarzaniem lub działaniem wysokiej temperatury. W stanie czuwania sieć tryskaczy wypełniona jest sprężonym powietrzem. Uruchomienie tryskacza powoduje spadek ciśnienia w rurociągu którego następstwem jest otwarcie zaworu kontrolno-alarmowego i zasilenie tryskacza wodą.

 

Instalacja tryskaczowa sucha szybkiego reagowania – stosowana w miejscach zagrożonych zamarznięciem oraz wysokim ryzykiem powstania szybko rozprzestrzeniającego się pożaru np. magazyny wysokiego składowania. W instalacji szybkiego reagowania aktywacja zaworu kontrolno-alarmowego następuje poprzez automatyczne urządzenie wcześnie wykrywające powstanie pożaru.

Sposób funkcjonowania instalacji tryskaczowej

Instalacja tryskaczowa składa się z zasilenia wodnego (np. zbiornik wody pożarowej), pompy pożarowej oraz sekcji tryskaczowych. W skład każdej sekcji wchodzi zawór kontrolno-alarmowy (ZKA) oraz rurociąg  z podłączonymi do niego zamkniętymi tryskaczami.

 

Podstawowe elementy instalacji tryskaczowej:

1. Zbiornik wody pożarowej

zbiornik ppoż instalacji tryskaczowej

2. Pompa tryskaczowa

pompa pożarowa instalacji tryskaczowej diesel

3. Zawór kontrolno-alarmowy

zawór kontrolno-alarmowy ZKA instalacje gaśnicze serwis


4. Hydrofor - opcja

czyczenie zbiorników hydroforowych instalacji tryskaczowej badania legalizacja udt

5. Tryskacze

siatka tryskaczowa modernizacja prefabrykacja serwis

6. Centrala SSP

system sygnalizacji pożaru instalacji tryskaczowej przegląd

logo fire-technic