Serwis systemu detekcji gazów

Przegląd detektorów systemu detekcji gazów wykonujemy za pomocą gazów wzorcowych

(gazy kalibracyjne o odpowiednich parametrach)

serwis gazex przeglądy detektorów w garażach kotłowniach

Ponieważ głównym celem firmy jest zapewnianie bezpieczeństwa naszym klientom, oferujemy kompleksową obsługę systemów detekcji gazów toksycznych i wybuchowych zainstalowanych w garażach i parkingach podziemnych, kotłowniach gazowych oraz obiektach przemysłowych.

 

Zakres oferowanych usług:

KONTROLE okresowe, konserwacja systemów, stałe umowy serwisowe,

DORADZTWO w zakresie potrzeb detekcji gazów,

MONTAŻ urządzeń wraz z okablowaniem,

SERWIS pogwarancyjny urządzeń.


Wymagania w zakresie stosowania systemów detekcji gazów.

GARAŻE PODZIEMNE

serwis przegląd kalibracja detektorów co lpg gazex

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w zamkniętych garażach powyżej 10 stanowisk postojowych, w szczególnie w tych o dużym natężeniu ruchu, należy stosować detektory tlenku węgla do sterowania wentylacja mechaniczną, a w garażach zamkniętych, w których dopuszcza się parkowanie samochodów zasilanych gazem propan-butan, w których poziom podłogi znajduje się poniżej poziomu terenu, należy stosować wentylację mechaniczną sterowaną czujnikami LPG.

KOTŁOWNIE

W pomieszczeniach, w ktorych łączna nominalna moc cieplana zainstalowanych urządzeń gazowych przekracza 60 kW, należy stosować urządzenia sygnalizacyjno - odcinające dopływ gazu (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.).

Natomiast w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych, urządzenie zabezpieczające przed wybuchem należy traktować jako urządzenie przeciwpożarowe.

 

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2005r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów, obiekty takie należy obowiązkowo  wyposażyć w czujniki tlenku węgla, metanu (CNG) i propanu-butanu (LPG).

OBIEKTY PRZEMYSŁOWE

System detekcji gazów należy stosować we wszystkich obiektach, gdzie występuje potencjalne ryzyko wystapienia stężeń gazów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi.

logo fire-technic